Site Overlay

Over Crescendo

Tegenwoordig 

Crescendo is een mooie vereniging met een totaal van ongeveer 85 leden hetgeen een bijzonder groot aantal te noemen is, omdat IJzerlo een relatief kleine buurtschap is binnen de gemeente Aalten. De vereniging bestaat uit een fanfareorkest, slagwerkgroep, jeugdorkest en jeugdslagwerkgroep. Daarnaast hebben we een heel aantal leerlingen die leren om een instrument te bespelen om later ook in een van de orkesten aan te sluiten. 

Oprichting

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw wilde men in IJzerlo een eigen muziekvereniging oprichten. Men vond het te gek voor woorden dat Psalm 150 uit Dinxperlo voor de muziek moest zorgen tijdens het jaarlijkse oranje- en schoolfeest. Er werd een comité samengesteld om te bekijken of het mogelijk was een muziekvereniging op te richten in onze buurschap. Via de heer Jan Hofs uit Dinxperlo was er van de firma van der Glas uit Heerenveen een aanbieding binnen gekomen. Men kon voor 1580,– gulden in het bezit komen van 26 fanfare-instrumenten. Er werd besloten om een rondgang te houden door IJzerlo en omgeving om geld in te zamelen. Hierbij werd gul gegeven – het resultaat was 1.800,– gulden en men kon overgaan tot aankoop van instrumenten. Er meldden zich 32 leden, de dirigent werd Jan Hofs uit Dinxperlo en de contributie werd 0,25 cent per week. Op 17 november 1951 was muziekvereniging ‘Crescendo’ in IJzerlo een feit.